Anayasa Mahkemesi kendisini kapattı

ABONE OL
18 Ekim 2016 20:02
0

BEĞENDİM

ABONE OL

 

Türkiye Cumhuriyetinde AYM (Anayasa Mahkemesi) var mı?
Bence yok! Çünkü AYM son aldığı kararla, kendi kendisini tamamen kapattı.
Şekil olarak oradalar ama işlevsel olarak “Saray Kadısı” gibi oldular.
Türk Milleti adına, anayasaya uygunluğusağlaması, hukuk devletini koruması gereken yüksek mahkeme öyle bir karar aldı ki, tam bir felaket…

Anayasa Madde 148:
Olağanüstü hallerde, sıkıyönetim ve savaş hallerinde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin şekil ve esas bakımından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesinde dava açılamaz.

Anayasa Madde 15:
Savaş, seferberlik, sıkıyönetim ve olağanüstü hallerde, milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlal edilmemek kaydıyla, durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurabilir veya bunlar için Anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alabilir.

Birinci fıkrada belirtilen durumlarda da, savaş hukukuna uygun fiiller sonucu meydana gelen ölümler dışında, kişinin yaşam hakkına, maddi ve manevi varlığının bütünlüğüne dokunulamaz. Kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz ve bunlardan dolayı suçlanamaz. Suç ve cezalar geçmişe yürütülemez. Suçluluğu mahkeme kararı ile saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz.

Halk diliyle anlatmak gerekirse;
Evet, Anayasamıza göre, Anayasa Mahkemesine KHK’ler (Kanun Hükmünde Kararname) için iptal başvurusunda bulunulamaz.
Yalnız Anayasa Mahkemesi, dava konusu KHK’ler hakkında şu görevini mutlaka yerine getirmelidir.
İptali istenen KHK’nin, Anayasa 15. Maddenin ikinci fıkrasına ve Olağanüstü Hal Kanununa uygun bir “Olağanüstü Hal Kararnamesi” olup olmadığını belirlemek zorundadır.
Bu Ohal kararnamesi, CHP’nin başvurusunda belirttiği gibi yetkisini aşan bir KHK ise (ki yüzde yüz böyledir) Anayasa Mahkemesi Ohal KHK’sini, normal KHK’ye çevirip inceler ve aykırılık belirlerse iptal eder. Geçmişte AYM’nin böyle çok sayıda kararı vardır.

Endişemiz şudur;
Erdoğan ve AKP Hükümeti, “Türkiye’de eğitim tamamen dini koşullara göre yapılacaktır. Karma eğitim anarşi sebebidir ve kaldırılmıştır” diye bir Ohal KHK’sı çıkarırsa! Veya “Anayasanın ilk üç maddesi güvenlik gerekçesiyle yürürlükten kaldırılmıştır” diye bir Ohal KHK’si yayınlasa, son verdiği karara göre Anayasa Mahkemesi, Türkiye Cumhuriyeti Devletini yıkacak bu kararnameleri inceleyemeyecek!

Anayasa Mahkemesinin bu kararı yanlıştır ve çok tehlikeli sonuçlar doğuracaktır.
Bunun adı, Anayasa Mahkemesi eliyle Cumhuriyete darbe yapmaktır…

SİZLER ÇOK UCUZSUNUZ
-Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Aslan, Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim köprülerinin geçiş ücretlerini pahalı bulanlara şunları söyledi;
Yeni köprüler pahalı değil, eskileri ucuz!”

-Soylu İçişleri Bakanı, kendi sigorta acentasına Bakanlık görevi devam ederken, başta THY olmak üzere devlet kurumlarından ihalesiz işler almış!
Şimdi, Soylu Bakanın, Erdoğan’a bağlılığının nedenini anladınız mı?
Bu yolsuzluğa AKP’li namuslu milletvekilleri niçin ve nasıl katlanırlar bilemiyorum! Yoksa Bademlerin hepsi çok mu “Soylu?”

18 Ekim 2016

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP